Vi leverer Shopify + Shopify Plus

  • • Front-end utvikling

  • • UX og UI design

  • • Migrering fra andre plattformer

  • • Apputvikling (Shopify)

  • • Integrasjon mot andre systemer og apper

  • • Sporing og optimalisering av nettbutikk

  • • (Shopify Plus) Prosjektledelse og løsningsvalg

  • • Rådgivning innenfor e-handel, nettbutikk og digital markedsføring